Discover our fashion brands, free shipping in Belgium!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Verzenden & retourneren

*(English below)* 

VERZENDEN 

Tarieven: 

België

Voor klanten met een Belgisch leveringsadres zijn de portkosten gratis boven een bedrag van 50 euro
Als u in de buurt van onze winkel woont, kunt u uw pakket afhalen in onze winkel 'Vandenbalck Eyewear' (Bondgenotenlaan 50A, 3000 Leuven).

Europa

Naburige landen
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

U betaalt een vast bedrag van 18,00 euro

Andere Europese landen + Zwitserland
Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland

U betaalt een vast bedrag van 35,00 euro

Internationaal

Op aanvraag

Vanaf het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u uw trackingnummer.
U kunt de status van uw pakket controleren op de website van Bpost of GLS (afhankelijk van de koerierdienst die wij kiezen). 
Bestellingen buiten België worden verzonden door DHL, u kan uw Cross Reference terugvinden wanneer u uw pakket volgt op de Bpost website.

Vragen over de verzending en betaling kunt u sturen naar [email protected].

LEVERING

Leveringstermijnen kunnen variëren naargelang de afstand van uw locatie tot onze winkel. Wij versturen uw bestelling op werkdagen (maandag- vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte levertermijnen: 

2 tot 3 werkdagen

2 tot 5 werkdagen

4 tot 6 werkdagen

RETOUR

Ons retourbeleid duurt 14 dagen. Als er sinds uw aankoop 14 dagen zijn verstreken, kunnen wij u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongedragen, ongebruikt en onbeschadigd zijn, inclusief de originele verpakking.

Wees voorzichtig bij het passen van je aankopen en retourneer ze in dezelfde staat als waarin je ze hebt ontvangen. Retourzendingen die niet voldoen aan ons beleid worden niet geaccepteerd.

Als u een artikel dat volgens uw specificaties is gemaakt, wilt retourneren of annuleren, stuur dan eerst een e-mail naar [email protected]

Geretourneerde artikelen moeten voldoen aan ons retourbeleid:

Terugbetalingen (indien van toepassing)

Zodra je retourzending is ontvangen en gecontroleerd, sturen we je een e-mail om je te melden dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen je ook informeren over de goedkeuring of afwijzing van je terugbetaling.
Als u wordt goedgekeurd, dan wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er automatisch een krediet toegepast op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze, binnen een bepaald aantal dagen.

Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)
Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bankrekening opnieuw.
Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geboekt.
Neem vervolgens contact op met uw bank. Vaak is er enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling is geboekt.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds geen terugbetaling ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Ruilen (indien van toepassing)
Wij vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail naar [email protected] en stuur uw artikel (met trackingnummer) op naar:

Vandenbalck Eyewear
Bondgenotenlaan 50A
3000 Leuven
België

Retourneren 

Om uw product te retourneren dient u uw artikel te verzenden, met trackingnummer naar volgend adres:

Vandenbalck Eyewear
Bondgenotenlaan 50A
3000 Leuven
België


U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het terugsturen van uw product. Verzendkosten worden niet terugbetaald. 
Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product je bereikt, variëren.
Overweeg het gebruik van een traceerbare verzenddienst of de aankoop van een verzendverzekering. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHIPPING

Rates:

Belgium

For customers with a Belgian delivery address, the shipping is free above an amount of 50 euro.
If you live near our shop, you can collect your parcel from our shop 'Vandenbalck Eyewear' (Bondgenotenlaan 50A, 3000 Leuven).

Europe

Neighbouring countries
Germany, France, Luxembourg and the Netherlands.

You pay a flat rate of 18.00 euro

Other European countries + Switzerland
Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

You pay a fixed amount of 35.00 euro

International

On request

From the moment your parcel is dispatched, you will receive your tracking number.
You can check the status of your parcel on the Bpost or GLS website (depending on the courier service we choose).
Orders outside Belgium are shipped by DHL, you can find your Cross Reference when tracking your package on the Bpost website.

Questions about shipping and payment can be sent to [email protected].

DELIVERY

Delivery times may vary depending on the distance from your location to our shop. We will ship your order on working days (Monday-Friday) after receiving your payment.

Below is an overview of estimated delivery times:

Nationwide

2 to 3 working days

Neighbouring countries

2 to 5 working days

In Europe

4 to 6 working days

RETURNS

Our return policy is 14 days. Unfortunately, if 14 days have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unworn, unused and undamaged, including its original packaging.

Please be careful when trying on your purchases and return them in the same condition in which you received them. Returns that do not comply with our policy will not be accepted.

If you wish to return or cancel an item made to your specifications, please email [email protected] first.

Returned items must comply with our return policy:

 

Please send any enquiries about shipping and payment to [email protected].

DELIVERY

Delivery times may vary depending on the distance from your location to our shop. We will ship your order on business days (Monday-Friday) after receiving your payment.

Below is an overview of estimated delivery times:

Nationwide

2 to 3 working days

Neighbouring countries

2 to 5 working days

In Europe

4 to 6 working days

RETURNS

Our return policy is 14 days. Unfortunately, if 14 days have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unworn, unused and undamaged, including its original packaging.

Please be careful when trying on your purchases and return them in the same condition in which you received them. Returns that do not comply with our policy will not be accepted.

If you wish to return or cancel an item made to your specifications, please email [email protected] first.

Returned items must comply with our return policy:

Refunds (where applicable)

Once your return has been received and verified, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also inform you of the approval or rejection of your refund.
If approved, your refund will be processed and a credit will be automatically applied to your credit card or original payment method, within a certain number of days.

Late or missing refunds (if applicable)


If you have not yet received a refund, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time for your refund to be officially booked.
Next, contact your bank. There is often some processing time before a refund is booked.
If you have done all this and still haven't received a refund, please contact us at [email protected].

Exchanges (if applicable)


We only replace items if they are faulty or damaged. If you would like to exchange it for the same item, please email us at [email protected] and send your item (with tracking number) to:

Vandenbalck Eyewear
Bondgenotenlaan 50A
3000 Leuven
Belgium

Returning

To return your product, please send your item, with tracking number to the following address:

Vandenbalck Eyewear
Bondgenotenlaan 50A
3000 Leuven
Belgium


You are responsible for paying your own shipping costs for returning your product. Shipping costs will not be refunded.
Depending on where you live, the time it takes for your exchanged product to reach you may vary.

Please consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We do not guarantee that we will receive your returned item.