Free delivery in Belgium - shipping worldwide your favourite brand sunglasses!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Maten

Hoe kies ik de juiste maat van zonnebril? 

Hoe weet je of de maat past voor jou? Bijvoorbeeld maat: 55/18 – 140
55 = de maximale lensbreedte in mm
18 = de neusbreedte in mm
140 = de lengte van de veren of beentjes in mm

De breedte van een zonnebril

Eerst en vooral staat er in iedere bril of zonnebril een lensbreedte en neusmaat, bijvoorbeeld 54/19. Hierbij staat het getal 54 voor de maximale diameter van het zonneglas in mm. We spreken ook wel van de lensbreedte. Het getal 19 wijst op de neusbreedte in mm. Onderstaande tekening maakt het meteen duidelijk.

De veerlengte van een zonnebril

Naast de breedte van een montuur bril, kan je ook weten hoe lang de veren zijn. In de bril staat namelijk steeds een ander getal, bijvoorbeeld 140 of 145. Dat getal duidt op de lengte van de veren of beentjes in mm. Een veerlengte van 140 of 145 is vrij courant.

Veerlengtes onder 130 zijn al een pak korter en zien we vooral bij kinderbrillen of kleine monturen. Want die moeten er natuurlijk zijn voor de fijne gezichten! Een veerlengte boven 145 is dan weer iets langer, maar komt zelden voor. Sommige zonnebrillen voor mannen beschikken over een veerlengte van 150 mm.

Hou er rekening mee dat deze cijfers geen rekening houden met de dikte van het montuur. Hierdoor kan elke model wat verschillen. 

Indien u vragen zou hebben in verband met de maten, kan u ons via de klantenservice contacteren. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How do I choose the right size of sunglasses?


How do you know if the size fits for you? For example size: 55/18 - 140
55 = the maximum lens width in mm
18 = the nose width in mm
140 = the length of the springs or legs in mm


The width of sunglasses
First of all, every pair of glasses or sunglasses has a lens width and nose size, for example 54/19. Here, the number 54 stands for the maximum diameter of the sunglass in mm. We also refer to it as the lens width. The number 19 indicates the nose width in mm. The drawing below makes it immediately clear.


The spring length of sunglasses
In addition to the width of a frame of glasses, you can also know how long the springs are. This is because in the glasses there is always a different number, for example 140 or 145. That number indicates the length of the feathers or legs in mm. A spring length of 140 or 145 is quite common.

Feather lengths under 130 are already a lot shorter and we see them mostly in children's glasses or small frames. After all, they have to be there for delicate faces! Feather lengths above 145 are slightly longer, but are rare. Some sunglasses for men feature a spring length of 150 mm.


Keep in mind that these figures do not take into account the thickness of the frame. As a result, each model may vary slightly.

If you should have any questions regarding the sizes, you can contact us through customer service.